22
جولای

اخبار روز مسکن

 

روند نزولی قیمت پیشنهادی مسکن در دست کم ۹ منطقه از تهران آغاز شده است؛ یک کارشناس می‌گوید که حباب قیمت‌ها تخلیه می‌شود و در ماه‌های محرم و صفر شاهد کسادی بازار مسکن خواهیم بود.

 

پروژه های طراحی دکوراسیون آذین سازه - علامه 500 متری

https://tejaratnews.com/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%af%d8%b1-9-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86